1. Help Center
  2. Influencers - Svensk support
  3. Exklusivitet och kontrakt hos agenturer

Kommer jag att behöva vara exklusiv med Beatly?

Nej. Beatly är en oberoende Influencer Marketing-plattform, vilket betyder att du inte blir exklusiv med oss när du tackar ja till att göra en kampanj med Beatly.

Det kan i kampanjer där det kräver två eller fler poster från dig efterfrågas att du inte gör några samarbeten med konkurrerande företag så länge kampanjen är igång. I detta fall så kommer det att specificeras i kampanjbriefen så att du vet att det är en del av överenskommelsen.

När du ansöker om att delta i en kampanj så säkerställer du även att det är okej för dig att jobba med oss (ifall du har en manager eller agentur).

Som oberoende nätverk och tack vare vår tekniska plattform som minimerar handpåläggning kan vi hålla en effektiv, låg marginal vid förmedling av kommersiella samarbeten till dig.

I förmedlingsavgiften ingår till varumärket samtliga garantier som de kräver och övriga avgifter som tillkommer (t.ex. för utbetalningar).