Kan jag få min ersättning via PayPal?

Paypal fungerar att fakturera från förutsatt att du har ett registrerat företag med ett giltigt organisationsnummer. Det går inte att använda Paypal's invoice tjänst med direkt koppling till ditt bankonto om du inte har ett företag.