1. Help Center
 2. Varumärken - Support på svenska
 3. Uppföljning, mätning, resultat och avrapportering

Beatly's matchningsprocess

Matchningsprocessen är utvecklad utifrån varje kunds specifika och individuella behov. Baserat på vad kampanjmålen är tar kampanjteamet, genom automatiserade men även manuella och mänskliga processer, fram bruttolistor av influencers internt på vilka som skall bjudas in i prioritetsordning.

Beatly's hyllade research- och screeningprocess i 6 steg

 • Brand Safety & matchningsrelevans
 • Historiskt resultat från tidigare kampanjer
 • Demografi & målgruppsdata hos följarna
 • Antal suspekta konton bland följarna (dvs. misstänkta botar/falska följare)
 • Samarbetsvilja hos influencern och kvalité på innehållet
 • Influencerns önskade ersättning per samarbete
 • Beatly's egna tidigare klick- & Google Analytics-data baserad på resultatet från alla tidigare kampanjer (baserat på tusentals samarbeten)

Scenarion som kan uppstå i matchningsprocessen och Beatly's lösningar

 • Utmaning: Influencern har hög andel suspekta eller utländska följare

  Lösning: titta på helheten. Vad har influencern levererat för resultat innan?
  En profil med 50% utländska följare kan konvertera bättre än någon med 10%, eftersom påverkanseffekten kan vara större hos den förstnämnda. Om målet därför är konvertering, kan en profil med högre andel utländska följare ändå prioriteras framför någon med lägre (om detta stöder kampanjmålen).

 • Utmaning: Influencer vill ha mer betalt än vad prisalgoritmen erbjudit dem

  Lösning: vid varje förhandling går kampanjteamet ett beslut huruvida dennes förväntade ROI är positiv eller negativ. En influencer som har hög andel suspekta eller utländska följare, eller av andra anledningar inte förväntas leverera ett bra resultat, kan ändå bli inbjuden men då få sänkt ersättningsförslag, t.ex. 25-75% av ursprungliga ersättningen.

  Beatly anlitar influencers som gemensamt skall överträffa kampanjens mål (och gärna med en överleverans) och därför fördelas samtliga budgetar enligt hur de förväntas bidra till kampanjmålen. De som förväntas ge bäst utfall på kampanjresultaten får störst ersättning tilldelad.

 • Utmaning: Vi har noterat att en influencer vi arbetat med har hög andel suspekta följare eller utländska följare. Betalar vi för dessa?

  Lösning: Nej, våra kunder betalar inte för falska följare eller räckvidd som inte är relevant. När en ersättning tilldelas en influencer i form av ett kampanjerbjudande tar vi alltid dessa två faktorer i beaktning - en influencer får inte betalt enbart i följare eller t.ex. engagemang - det är istället kontona bakom följarna (demografi- & åldersdata), det historiska resultatet och matchningen som väger tyngst.

  En influencer som har högre andel utländska följare eller suspekta följare kommer inte att få lika ersättning som en likvärdig profil vilket gör att kampanjen kan fortsätta fyllas på med prioriterade influencers till max.


Har du fler frågor om vår matchningsprocess?

Meddela din kontaktperson eller chatta med oss idag. Du kan även nå oss på [email protected] så återkommer vi så snart som möjligt.