1. Help Center
  2. Varumärken - Support på svenska
  3. Uppföljning, mätning, resultat och avrapportering

Beatly's målgruppsdata

Datan vi använder i vår screeningprocess av influencers är hämtad från en kompott av källor. Delvis är det intern data baserad på 100.000-tals klick från våra kampanjer och tidigare samarbeten, delvis är det öppen & crowdsourcad information visualiserad och hämtad från internet, samt från tredjepart.

Se i detalj hur datan i våra rapporter räknas fram nedan.

Demografidata

Land & stad-information är baserat på geotaggar från foton hos följarna

Följaretyper

Real People - Följare som följare färre än 1,500+ människor och gjort 100+ inlägg

Influencers - Följare som har fler än 5,000+ följare själv

Mass followers - Följare som följer fler än 1,500+ människor

Suspicious Accounts - Följare som misstänks för att vara botar

Vart kommer datan ifrån?

Den crowdsourcade källans datainsamlingsprocess visualiserad i fem steg (HA, 2018).

Såhär ser processen ut i fem steg:

Steg 1. Vi samlar in och aggregerar öppen data via tredjepart och från en mängd källor: sociala medie-plattformar, kataloger, hemsidor, crowdsourcing och mycket mer.

Steg 2. Rådatan processas och anonymiseras, sorteras och struktureras. Rensningar och avvikelser tas bort.

Steg 3. Datan omvandlas till intelligenta estimat tack vare kalkyler och maskininlärnings-algoritmer framtagen av utvecklare av ett stort antal systemutvecklare och influencer marketing-experter.

Steg 4. Den öppna datan matchas gentemot all trafikdata som tidigare drivits genom Beatly’s kampanjer sedan 2015 (100.000-tals klick som är kopplade till influencers i nätverket), som sedermera lägger grunden för screening-processen som varje influencer går igenom inför varje kampanj.

Hur äkta är datan? Hur mycket kan jag lita på den?

1. Crowdsourcad data
Felaktighetsgrad om drygt 7% (jmf. med Instagram Insights, appens egna verktyg). I enbart 19% fall har målgruppsdatan varit felaktig (oftast för större kändisar med fler än 500K+ följare).

2. Beatly's trafikdata
Pålitlig till 100%. All trafik genom årens kampanjer har tunnlats via vår egen Google Analytics för att på så vis fånga upp information om personen bakom klicket.

Datan alla kampanjers screeningprocess grundar sig i är baserad på resultatet av både inhämtningsmetoderna.